Despre noi

Câteva cuvinte despre noi

Bazele învăţământului din localitate au fost puse în urma reformei învăţământului din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza – 1865.În 1921 se trece la învăţământul obligatoriu de 7 clase şi din 1964 unitatea şcolară devine liceu de cultură generală. Începând cu anul şcolar 2000/2001 unitatea noastră devine Grup Şcolar, luând numele ilustrului biolog român Paul Bujor născut în localitate, al cărui tată a fost printre primii învăţători din şcoală, iar din 2012 a revenit la statutul de liceu teoretic. Din 2014 , Liceul își ia numele de Liceul Tehnologic „Paul Bujor”. Din anul 2013 – 2014 am obținut autorizare de funcționare pentru alte specializări, precum: științe sociale, comerț, estetică, agricultură.

În prezent, liceul „Paul Bujor” are un efectiv de 740 de elevi.

Nivelul preșcolar functionează cu 4 grupe de copii.

Nivelul primar are 10 clase, câte două pentru fiecare an de studiu.

Nivelul gimnazial cuprinde 6 clase, câte două de fiecare an de studiu.

Pentru asigurarea unui învățământ de calitate, copiii noștri dispun un nnumăr de de două cabinete de informatică dotate cu un număr de 40 de calculatoare, legate în două rețele, dintre care una este folosită pentru lecțiile AEL, două imprimante, trei copiatoare multifuncționale. Deasemenea, școala noastră oferă, pentru instruirea eficientă a elevilor, un număr de trei laboaratoare: fizică, chimie și biologie, iar instruirea practică se desfășoară în două ateliere specializate de mecanică, în corpul „Spiru Haret”.

Viziunea școlii

Unitatea noastră şcolară oferă locuitorilor din localitate și din comunele învecinate oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, sprijinind în acelaşi timp formarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică. Aceasta este o şcoală de învăţământ general, liceal, profesional şi tehnic, care oferă servicii atât tinerilor cât şi adulţilor deopotrivă.

Oferta educațională

Misiunea școlii;

Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională a tinerilor şi adulţilor din zonă, oferind o formare profesională in domeniile: Mecanică, Resurse naturale, Estetica și igiena corpului omenesc, Agricultură, Comerț, răspunzând astfel cerinţelor agenţilor economici de a pregăti forţă de muncă calificată, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum democraţia, libertatea, adevărul şi respectul faţă de instituţii şi semeni.

Creativității în sine nu-i pasă de rezultate-singurul lucru pe care îl cere este procesul. Învață să iubești procesul și lasă să se întâmple ceea ce se întâmplă deja, fără să te preocupi prea mult pentru asta.

Sediul școlii

Strada Trandafirilor, nr. 210, Berești, Galați, România

Telefon/Fax 0236 342 345

Email grscpaulbujorberesti@yahoo.ro